Veturat më të besueshme

Si në 40 vjetët e fundit, edhe në 2013 gjermania TÜV i ka dhënë ‘votat’ për makinat në treg, duke e formuar një renditje të veturave më të besueshme në bazë të një databaze prej tetë milionë automjetesh të audituara. Veturat janë ndarë në pesë kategori të ndryshme në bazë të ‘jetës’ së tyre (nga…

Auto & Tek

18/01/2014 07:35

Si në 40 vjetët e fundit, edhe në 2013 gjermania TÜV i ka dhënë ‘votat’ për makinat në treg, duke e formuar një renditje të veturave më të besueshme në bazë të një databaze prej tetë milionë automjetesh të audituara.

Veturat janë ndarë në pesë kategori të ndryshme në bazë të ‘jetës’ së tyre (nga 2 në tri vjet, nga 4 në 5 vjet, nga 6 në 7, nga 8 në 9 dhe nga 10 në 11). Rezultatet pasqyrojnë në mënyrë sa më të saktë besueshmërinë e automobilave.

Duke e shikuar raportet të vitit 2014, shihet se dominojnë veturat gjermane dhe japoneze në këtë aspekt, kurse veturat franceze e italiane rezultojnë se nuk janë aspak pozitive, sa i përket sigurisë. T’i shohim se cilat janë veturat më të sigurta në treg sot.