Deputetët e Srpskës nuk e përkrahin projektligjin për ndihmë financiare për të akuzuarit e Speciales

Projektligjin për ndihmë juridike dhe financiare për të akuzuarit potencialë nga Gjykata Speciale nuk e ka përkrahur Lista serbe me arsyetimin se nuk do të ishte e drejtë ndaj viktimave që kanë kryer të akuzuarit.