Kush?

Çdo person që ka qasje në internet dhe posedon një email adresë, mund të shkruajë në platformën tonë të blogut.

Mund të shkruani për çfarëdo që keni dëshirë, por çdo postim duhet të aprovohet paraprakisht nga stafi ynë, deri sa të konfirmohet se artikulli që ju keni bërë nuk ka përmbajtje të palejushme (pornografi, spam, reklamë e të ngjashme).