8 vjet burgim për vjedhje

Gjykata Themelore në Gjilan ka shpall aktgjykim dënues ndaj të akuzuarit F. R,, duke i shqiptuar dënim në kohëzgjatje prej 8 vjet burgim dhe 1000 euro gjobë.

Lajme

05/06/2020 16:58

I pandehuri F. R. me datë 15.11.2019, rreth orës 22:10, në rrugën “Avdullah Tahiri” në barnatoren “Ranna” Gjilan, me anë të përdorimit të forcës dhe kanosjes serioze, nën kërcënimin e armës (pistoletë lodër dhe një thikë kuzhine), ka detyruar dy shitëset që të japin paratë që kanë poseduar në arkën e barnatores, me ç’rast ka përvetësuar 280 Euro.

Po ashtu i pandehuri me datë 11.11.2019, rreth orës 20:00,ë rrugën “7 shtatori” në barnatoren “Green Pharmacy” me anë të përdorimit të forcës dhe kërcënimit të armës merr nga shitësja shumën e parave në vlerë prej 140 Euro.

Me këto veprime i pandehuri ka kryer veprat penale “grabitje” nga neni 317 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Gjithashtu i akuzuari me datë 19.10.2019, rreth orës 21:00, në rrugën “Besim Bokshi” në shtëpinë e të dëmtuarit B. M., përdor forcën, hap derën e shtëpisë, duke marr një televizor plazma të markës “Feugo”, po ashtu me datë 13.10.2019, rreth orës 21:00, në rrugën “Nexhat Orana” në shtëpinë e të dëmtuarit S. E., gjithashtu merr një televizor të markës “Sony”.

Me këtë rast i akuzuari ka kryer dy vepra penale “vjedhje e rëndë” nga neni 315 paragrafi 1, pika 1.1 të KPRK-së.

Kryetari i trupit gjykues Zyhdi Haziri, për secilën vepër të akuzuarin e ka gjykuar me nga 3 vite burgim dhe 250 euro gjobë.

Mirëpo, konform neni 76 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, pika 2.3, thotë nëse gjykata e ka shqiptuar dënimin me burgim prej tri (3) vjet për secilën nga veprat penale, dënimi unik me burgim nuk mund të jetë më i lartë se tetë (8) vjet.

Palët kanë të drejtën e ankesës ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Apelit. /Lajmi.net/