Ngritët aktakuzë kundër dy zyrtarëve të KEDS-it

Prokuroria Themelore në Gjilan ka ngritur aktakuzë kundër dy të pandehurve B.B dhe V.H., që të dy persona zyrtarë.

Lajme

01/02/2016 17:32

Dy të pandehurit B.B dhe V.H., persona zyrtar të KEDS-it, nga Gjilani më datë 07 dhjetor 2015 me qëllim që të shkelin të drejtat e personit tjetër të privatësisë, kanë tejkaluar kompetencat e tyre zyrtare.

Sipas një komunikate të Prokurorisë, të pandehurit B.B dhe V.H., duke e keqpërdorur pozitën dhe autorizimet e tyre kanë bërë kontrollimin e kundërligjshëm të shtëpisë së të dëmtuarit I. S., në atë mënyrë që pa leje apo urdhëresë të organit kompetent dhe pa pëlqimin e konsumatorit, kanë hyrë për kontrolle, brenda shtëpisë së të dëmtuarit I. S., për të kontrolluar dhe vërtetuar se konsumatori a është duke e keqpërdorë energjinë elektrike.

Me këto veprime dy të pandehurit kanë kryer veprën penale kontrollimi i kundërligjshëm nga neni 201 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së./Kp