Femrat tregojnë një fjalë që duhet ta thonë meshkujt, për t’i bërë ato “të pafuqishme”