Delawie: Vdekjet në burg janë gjithmonë shqetësuese, e rëndësishme gjetja e fakteve