Totaj, PDK: Dështuan në zbatimin e Pakos emergjente, u braktis ekonomia e vendit

Nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Shaqir Totaj, në konferencën e ftuar për media, ka cekur situatën e krijuar dhe lëshimet e Pakos emergjente të Qeverisë së shkuar, njëherësh ka dhënë edhe dhjetë propozimet që duhet t’i përmbaj Pakoja për Rimëkëmbjen ekonomike e Qeverisë aktuale.

Lajme

06/06/2020 15:19

Si rezultat i keq-menaxhimit, shteti i Kosovës duhet të jetë i gatshëm që t’i ndajë mbi 1.5 miliard Euro për rimëkëmbjen e ekonomisë së vendit, ka cekur ai në deklaratën e tij.

Z. Totaj, ka theksuar se Partia Demokratike e Kosovës, “ Pakoja për rimëkëmbjen e ekonomisë e Qeverisë Hoti, të mos mbetet vetëm në letër, e me efekt negativ siç ka ndodhur me Pakon emergjente të propozuar nga Qeveria Kurti”.

Ja deklarata e z. Totaj:

Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës,

Para disa ditësh, Kosova u bë me Qeveri të re. PDK votoi kundër, pasi ne besojmë se Qeveria Hoti është vazhdimësi e Qeverisë Kurti.

Shteti i Kosovës dhe ekonomia e saj, janë buzë greminës, Qeveria Kurti dhe një pjesë e madhe e Qeverisë Hoti, sa ishin duke qeverisur së bashku, e braktisën sektorin privat duke rrezikuar stabilitetin makro-ekonomik të vendit. Kjo braktisje, rrezikon mirëqenien e mijëra qytetarëve të Kosovës, sipas Bankës Botërore, duke i zhytur rreth 150 mijë qytetare në varfëri.

Në mungesë të një plani efikas e konkret, Qeveria Kurti e përberë nga VV dhe LDK, ofruan një Pako emergjente financiare më të varfër në rajon – prej 179 milionë euro, ku në praktikë u realizua vetëm 30%.

Në këto momente, shumica e vendeve të rajonit dhe botës kanë miratuar një pakon e dytë gjithëpërfshirës për rimëkëmbjen ekonomike.

Si rezultat i keq-menaxhimit, shteti i Kosovës duhet të jetë i gatshëm që t’i ndajë mbi 1.5 miliard Euro për rimëkëmbjen e ekonomisë së vendit.

Andaj, ne ftojmë Qeverinë e re që sa më parë t’i propozoj Kuvendit të Republikë së Kosovës, planin me masat konkrete për rimëkëmbjen e ekonomisë së vendit.

Propozimi në thelb, duhet ta ketë interesin e të gjithë të punësuarve në sektorin privat, bizneset dhe të gjitha skemat sociale pa dallime. Sidomos duan përkrahje bizneset e mesme dhe të vogla që për shkak të masave kundër pandemisë, sot, rrezikojnë të falimentojnë.

Për të rikthyer stabilitetin makro-ekonomik dhe për të ndalur humbjet për sektorin privat, është me rëndësi që propozimi i Qeverisë t’i ketë këto elemente thelbësore në periudhën afat-shkurtër:

1. Të jetë në përputhje me nevojat e vërteta të ekonomisë së tregut, duke stimuluar likuiditetin e ndërmarrjeve dhe shtimin e aktivitetit ekonomik.

2. Të jetë lehtë i zbatueshëm dhe në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet në fuqi.

3. Të jetë i fokusuar në ndihmën e ndërmarrjeve që kanë rrezikshmëri të lartë për falimentim, sipas vlerësimit të Bankës Botërore.

4. Të ketë për bazë barrën financiare që kanë sektori privat dhe punëtorët e saj te institucionet financiare, duke ofruar mundësi mbështetje të drejtpërdrejt për uljen e barrës së obligimeve bankare deri në stabilitetin e tyre.

5. Të ofrohen lehtësime në afate dhe mënyrën e pagesës së tatimeve, duke përfshirë shqyrtimin e mundësisë së heqjes së ndëshkimeve. Qeveria duhet të ofroj fleksibilitet për biznesin dhe te shqyrtoj mundësinë e ridizajnimit të përkohshëm të politikave tatimore.

6. T’i mundësohet biznesit pagesa e tatimit në fitim sipas mundësisë përgjatë një viti fiskal, e jo si pagese e njëhershme.

7. Të lirohet biznesi nga taksat dhe interesit administrativ të Qeverisë, e sidomos nga ATK dhe Dogana.

8. Të subvencionohet interesi i kredive për prodhuesit vendorë deri në 60%.

9. Të ristrukturohet mbledhja e TVSh-së, duke e bërë brenda vendit, për të lehtësuar barrën tek bizneset për të pasur më shumë likuiditet.

10. Të rritet Fondi për Garantimin e Kredive për bizneset e reja që kanë në fokus inovacionin dhe prodhimin.

Prandaj, Partia Demokratike e Kosovës, kërkon nga kjo Qeveri të fokusohet në vazhdimin e investimeve kapitale dhe uljen e shpenzimeve operative – ku për fat të keq, gjatë kohës së pandemisë nga Qeveria Kurti, ka ndodhur e kundërta.

Gjithashtu, urojmë që Pakoja për rimëkëmbjen e ekonomisë e Qeverisë Hoti, të mos mbetet vetëm në letër, e me efekt negativ siç ka ndodhur me Pakon emergjente të propozuar nga Qeveria Kurti. /Lajmi.net/