Një e treta e klinikave të QKUK-së bëhen me drejtorë të zgjedhur

Bordi Drejtues i Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës ka shqyrtuar dhe diskutuar rekomandimet e komisioneve përzgjedhëse për zgjedhjen e drejtorëve të klinikave, instituteve dhe shërbimeve të QKUK-së, me ç’rast janë zgjedhur 12 drejtorë, ose një e treta nga numri i përgjithshëm. 

Lajme

12/08/2014 18:40

Si thuhet në komunikatën e QKUK, bazuar në kriteret dhe vlerësimet e komisioneve vlerësuese, është miratuar lista me disa kandidatët të zgjedhur për drejtorë të klinikave dhe shërbimeve të propozuara nga komisionet.

Në po këtë mbledhje, u mor vendim që për klinikat diagnostike, të udhëhequr nga paneli intervistues, gjegjësisht nga kryetari i komisionit Prof.dr. Hilmi Dauti, të anulohen në tërësi konkurset, pasi kishte pasur parregullsi.

Po ashtu, në klinikat ku nuk janë plotësuar në tërësi kriteret, u mor vendim që të anulohet konkursi.

Drejtorët e rinj të klinikave janë:

    Dr. Saudin Maliqi, Drejtor i Klinikës së Kirurgjisë Torakale

    Dr. Hysni Arifi, Drejtor i Klinikës së Kirurgjisë Plastike Rekonstuktive

    Dr. Nexhmi Hyseni, Drejtor i Klinikës së Kirurgjisë së Fëmijëve

    Dr. Myrvete Paçarada, Drejtor i Klinikës Obstetrike dhe Gjinekologjike

    Dr. Bekim Dula, Drejtor i Shërbimit të Kardiokirurgjisë me kardiologji invazive

    Dr. Gani Bajraktari, Drejtor i Klinikës së Kardiologjisë

    Dr. Zaim Gashi, Drejtor i Klinikës së Gastroenterologjisë

    Dr. Emrush Kryeziu, Drejtor i Klinikës së Hematologjisë

    dr. Ibrahim Rudhani, Drejtor i Klinikës së Nefrologjisë

    Dr. Muharrem Avdiu, Drejtor i Klinikës së Pediatrisë

    Dr. Mynavere Hoxha, Drejtor i Klinikës së Neonatologjisë

    Dr. Hajdin Thaçi, Drejtor i Klinikës së Otorinolaringologjisë

Klinikat për të cilat anulohet në tërësi konkursi janë:

    Klinika e Kirurgjisë Vaskulare

    Klinika e Kirurgjisë Abdominale

    Klinika e Urologjisë

    Klinika e Neurokirurgjisë

    Klinika e Dermatovenerologjisë

    Institutet Paraklinike

    Klinika e Radiologjisë

    Klinika e Biokimisë Mjekësore

    Shërbimi Klinik i Mjekësisë Nukleare

    Shërbimi Klinik i Emergjencës

    Klinika e Anestezionit dhe Mjekimit Intensiv

    Shërbimi Klinik i Ortoprotetikës

    Klinika e Onkologjisë

    Klinika e Psikiatrisë

    Klinika e Neurologjisë

Klinika që nuk janë ftuar në intervistim për shkak të konkurrencës janë:

    Klinika e Mjekësisë Fizikale me Rehabilitim dhe Mjekësi Sportive

    Klinika e Sëmundjeve Ngjitëse

    Klinika e Reumatologjisë

    Klinika e Endokrinologjisë

    Klinika e Alergiologjisë dhe Imunologjisë Klinike

    Klinika e Ortopedisë dhe Traumatologjisë Lokomotore

    Klinika e Pulmologjisë

    Klinika e Oftalmologjisë

    Klinika e Kirurgjisë Maksilofacia.