Komisioni Evropian e jep përkrahje Kosovës në fushën e mjedisit

Në kuadër të pjesëmarrjen në takimin e 24 të EPA Netëork (Rrjeti i kryeshefave të Agjencive të Mjedisit të Evropës), që po mbahet në Riga të Letonisë, kryeshefi i AMMK-së, Ilir Morina, është takuar edhe me Karl Falkenberg, drejtor i përgjithshme në Drejtorinë e Mjedisit të Komisionit Evropian.

Lajme

24/04/2015 16:27

Sipas një komunikate, kryeshefi i AMMK-së ka kërkuar mbështetje nga Komisioni Evropian për vazhdimin e përkrahjes së mbrojtjes së mjedisit në Kosovë përmes projekteve konkrete.

Ata kanë biseduar edhe për mundësitë dhe format e bashkë punimit në të ardhmen në mes të institucioneve qendrore mjedisore dhe Drejtorisë së Mjedisit të Komisionit Evropian.

Në takim përveç aktiviteteve të rrjetit dhe planeve për të ardhmen po diskutohet ndër të tjera edhe për implementimin e politikave të reja mjedisore, bashkëpunimin me Komisionin Evropian dhe institucionet tjera relevante mjedisore të Evropës, zbatimin e praktikave të mira në ekonominë e gjelbër të Evropës, për kornizën programore evropian për kërkime dhe inovacion Horizon 2020 dhe mundësinë e zbatimit të tij në sektorin e mjedisit, për promovimi i koncepteve të shfrytëzimit të qëndrueshëm të resurseve dhe programeve mjedisore të integruara në procesin e licencimit dhe lejedhënies.

Kryeshefi i AMMK-së, Ilir Morina, ka realizuar edhe takime të tjera me përfaqësues të ndryshëm të agjencioneve të Mjedisit të Evropës, ku ka diskutuar për mundësitë e bashkëpunimit në sektorin e mjedisit.