BE nuk është gati për shumë çështje rreth Speciales(Video)

Në amendamentin 24 të Kushtetutës së Kosovës, specifikohet se Dhomat e specializuara dhe Zyra e Prokurorit të specializuar mund të ushtrojnë funksionet në të dyja selitë apo diku tjetër, sipas nevojës, ndërkohë që Bashkimi Evropian ende nuk ka pasur ndonjë kërkesë nga ndonjë vend i veçantë.

Lajme

07/08/2015 22:55

Tani për tani, Bashkimi Evropian nuk di se kush do të jenë gjyqtarët ndërkombëtarë në Panelin Përzgjedhës, të cilët do të jenë përgjegjës për vlerësimin e kandidatëve dhe përzgjedhjen për emërimin e gjyqtarëve dhe për regjistrimin e gjyqtarëve ndërkombëtar, si dhe rekomandimet për emërimin e Kryetarit dhe Nënkryetarit të Dhomave të Specializuara.

Bashkimi Evropian thotë se përzgjedhja e gjyqtarëve në Dhomat e specializuara do të bëhet sa më shpejtë që të krijohen kushtet e përcaktuara me Ligjin për Dhomat e specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të specializuar. /Tribuna Channel/

YouTube player