Avokati i Popullit – Lajmi.net

Pranohet kërkesa e Avokatit të Popullit lidhur me faturimin e rrymës së shpenzuar në veri për qytetarët tjerë

Mbi bazën e padisë së Avokatit të Popullit lidhur me vendimin e Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) për faturimin e energjisë elektrike të shpenzuar në veri të vendit dhe si rezultat i dështimit të ZRRE-së për të zbatuar rekomandimet e Avokatit të Popullit brenda afatit të dhënë, Gjykata Themelore në Prishtinë ka nxjerrë Aktvendim, me të cilin ka aprovuar kërkesën e Avokatit të Popullit për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit në fjalë....

13 September, 2017Lexo më shumë

13 vrasje për katër muaj në Kosovë

Vetëm për katër muajt e parë të 2017-ës numri i vrasjeve ka arritur gjysmën e vrasjeve të kryera në vitet 2015 e 2016....

2 July, 2017Lexo më shumë

Avokati i Popullit do të pranojë ankesat e qytetarëve në ditën e zgjedhjeve

Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP), në përmbushje të misionit gjatë ditës së mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë do të mbajë të hapur Zyrën Qendrore në Prishtinë dhe zyrat regjionale, me qëllim të pranimit të ankesave eventuale nga qytetarët për shkelje vote apo keqpërdorim të të drejtave të garantuara me Kushtetutë....

10 June, 2017Lexo më shumë