Shqiptarët kanë përparësi të ardhurat, jo shëndetin

Çdo shtet ka prioritete, bazuar në një sondazh të bërë publik nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD), në të cilin janë pyetur njerëzit se çfarë vlen më tepër në jetën e tyre, ku për shqiptarët ka rezultuar se të ardhurat janë parësore.

Lajme

05/05/2016 14:13

Në sitën e analizës me të anketuar në mbi 180 shtete, rezultojnë 11 tema të konsideruara më thelbësore, në fushën e kushteve të jetesës dhe cilësisë së saj, shkruan Shekulli.

Temat janë: siguria, shtëpia, puna, të ardhurat, balanca jetë-punë, kënaqësia nga jeta, shëndeti, edukimi, qeverisja, komuniteti dhe mjedisi.

Nga harta interaktive e krijuar nga movehub.com, vihet re se në Evropë: Britaninë e Madhe, Suedi, Gjermani, Finlandë dhe Polonia zgjedhin kënaqësitë nga jeta si prioritet, ndërsa në shtete si Rusi, Norvegji, Islandë, Francë dhe Austri vlerësojnë shëndetin.

Qipro ishte i vetmi shtet në Evropë që njerëzit zgjedhin balancën jetë-punë, si prioritetin e tyre më të lartë dhe vetëm Ukraina dhe Shqipëria vlerësojnë të ardhurat. Pjesa tjetër e vendeve ballkanike konsiderojnë prioritet shëndetin.

Ndërsa në SHBA, prioritet konsiderohet kënaqësia nga jeta, shëndeti dhe mjedisi. Tjetër panoramë vihet re nga Amerika e Jugut, në të cilën çështjet që shqetësojnë më tepër janë edukimi, siguria, shtëpia dhe kënaqësia nga jeta.