Nisin punimet për ndërtimin e shkollës së re në Llapushnik

Në Llapushnik të Drenasit, sot Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë do të vendosë gurthemelimin e ndërtimit të shkollës fillore dhe të mesme të ulët.