Gjilanasi kishte vjedhur 4 palë atlete, dënohet me 6 muaj burgim me kusht dhe 200 euro gjobë

I akuzuari E.J., është dënuar me 6 muaj burgim me kusht dhe 200 euro gjobë, pasi ka pranuar se në oborrin e shtëpisë së të dëmtuarit B.R., ka vjedhur 4 palë atlete.

Lajme

02/05/2022 14:48

Sipas aktgjykimit të përpiluar më 18 mars 2022, vendimi është marrë nga gjykatësja e Gjykatës Themelore në Gjilan, Mevlide Shabani, pasi i akuzuari në seancën e 10 marsit të këtij viti e ka pranuar fajësinë për veprën penale që i vihej në barrë.

I dëmtuari B.R., për realizimin e kërkesës pasurore-juridike është udhëzuar në kontest civil, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Palët e pakënaqura, ndaj këtij vendimi janë njoftuar se mund të ushtrojnë ankesë në Gjykatën e Apelit brenda afatit ligjor.

Prokuroria Themelore në Gjilan, më 14 nëntor 2021, ka ngritur aktakuzë ndaj E.J., me arsyetimin se ai në Gjilan, me qëllim të përfitimit të dobisë së kundërligjshme pasurore për vete apo për personin tjetër, hyn në oborrin e shtëpisë së të dëmtuarit B.R., dhe afër derës hyrëse, saktësisht tek shkallët, merr 4 palë atlete dhe duke u larguar nga vendi i ngjarjes, në oborr të shtëpisë arrin i dëmtuari, i cili e kapë të akuzuarin dhe nga dora ia merr sendet e vjedhura.

Me këtë, E.J. akuzohej se ka kryer veprën penale “Vjedhja”, nga neni 313, paragrafi 1 të Kodit Penal, vepër kjo e dënueshme me gjobë dhe me burgim deri në tre vjet.