Burgu i Lipjanit, vend jo vetëm për vuajtje të dënimit (Video)

Nuk janë nxënës të shkollave të rregullta, mirëpo ndjekin çdo ditë mësimet sikurse të ishin të tillë.

Lajme

25/04/2015 22:27

Të burgosurit që gjinden në Qendrën Korrektuese në Lipjan, kanë mundësi shkollimi dhe ndjekje të kurseve të veçanta të cilat ata vetë mund t’i zgjedhin.

Qendra korrektuese e specifikuar vetëm për femra dhe të miturofron një atmosferë ri-socializuese për të gjithë banorët e saj.

Drejtori i kësaj Qendre, Heset Loku, ka treguar se ka një laramani të kurseve, që ofrohen për të burgosurit, të cilat janë produktive dhe të dobishme për ta.

Për të parë detajisht jetesën e të burgosurve në këtë Qendër, shikoni kronikën e përgatitur nga Tribuna Channel.

YouTube player