Policia largon nga rrugët 66 lëmoshë-kërkues

Policia e Kosovës ka hartuar dhe është në zbatim e sipër të planit operativ ‘’Identifikimi i fëmijëve në situatë rruge si viktima të mundshme të trafikimit".

Lajme

14/05/2022 09:15

Ky plan ka shtrirje në tërë territorin e republikës dhe janë të përfshirë njësi të ndryshme të policisë dhe institucione jashtë policisë.

Nga data 10.05.2022 deri më 13.05.2022, nga raportimet nga tereni, janë arritur këto rezultate dhe janë shënuar këto aktivitete:

Identifikimi i 44 (katërdhjetë e katër) fëmijëve lëmoshë-kërkues, prej tyre 36 (tridhjetë e gjashtë) shtetas kosovarë dhe 8 (tetë) shtetas të Shqipërisë.

Identifikimi i 22 (njëzet e dy) lëmoshë-kërkuesve të rritur, prej tyre 14 (katërmbëdhjetë) shtetas kosovarë dhe 8 (tetë) shtetas të Shqipërisë.

Numri i të dyshuarve, ndaj të cilëve është ngritur kallëzim penal është gjithsej 16 (gjashtëmbëdhjetë) persona.

Të gjithë fëmijët e hasur duke kërkuar lëmoshë janë referuar në QPS-në përkatëse.

Shtetasit e Shqipërisë pas verifikimit janë referuar në Drejtorinë për Migrim dhe të Huaj për trajtim të mëtutjeshëm sipas ligjit për të huaj.

Të gjithë fëmijëve lëmoshë-kërkues kanë qenë të shoqëruar nga familjaret e tyre dhe të pajisur me dokumente. Gjatë procedurave policore nuk është identifikuar asnjë viktimë e trafikimit me njerëz. /Lajmi.net/