18 tenderë për zgjedhjet në Drenas

Për organizmin e zgjedhjeve  të jashtëzakonshme  për kryetarë të Drenasit, Komisioni Qendrorë i Zgjedhjeve (KQZ) realizojë 18 tenderë. Kontratat janë të vlerave të vogla.

Lajme

06/12/2016 15:27

Tenderët kanë të bëjnë kryesisht me materiale shpenzuese dhe u realizuan me procedurë të negociuar pa publikim të kontratës. Vlera e përafërt e të gjithëve është rreth 50 mijë euro, dhe ata u realizuan brenda harkut kohorë nëntor-dhjetorë. Por, maratona e prokurimit për këtë proces ende nuk ka përfunduar. Kjo pasi që zgjedhjet në Drenas do të mbahen përsëri me 18 dhjetorë, pasi ka balotazh në mes të kandidatit të PDK-së dhe NISMA-së, shkruan lajmi.net.

Tenderët janë realizuar nga Zyra e prokurimit të Sekretariati të Komisionit Qendrorë i Zgjedhjeve, i cili është në kuadër të KQZ-së.

Më poshtë mund të shihni të gjithë tenderët, vlerat e tyre dhe kompanitë fituese:

1. “Shtypja e formave zgjedhore  për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc”. Emri kompanisë që e ka fituar tenderin. “DUKAGJINI “ SH.P.K . Vlera e kontratës, 2,296.91 euro.

2. “Furnizim me bateri 1.5v për UV llampa  për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc”. Kompania: ORBICO SH.P.K, Vlera e përgjithshme e kontratës : 437.50 euro.

3. “Shtypja e doracakëve të trajnimit  për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc”. Emri zyrtar: Vertigo  N.T.O. Vlera e përgjithshme e kontratës : 1,189.44 euro.

4. “Shtypja e listave përfundimtare dhe listave komunale  për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc”. Emri zyrtar: DUKAGJINI SH.P.K . Vlera e përgjithshme e kontratës : 2,770.85 euro.

5. “Furnizim me material administrativ për pakot e vendvotimit  për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc”. Vlera e përgjithshme e kontratës : 2,050.29 euro

6. “Transporti i materialit sensitiv dhe josensitiv  për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc”. N.T.SH.  G&H. Vlera e përgjithshme e kontratës : 1,600.00 euro.

7. “Shtypja e fletëvotimeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc”. Emri zyrtar: CETIS d.d. Vlera e përgjithshme e kontratës : 0.098€ (Formati A4) (Vlen Çmimi për njësi). 0.0776€ (Formati A5) (Vlen Çmimi për njësi). Vlera e parashikuar e kontratë: 9,500.00 euro

8. “Informimi publik për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc”. Emri zyrtar: MDA. Vlera e përgjithshme e kontratës : 9,402.95 euro.

9. “Furnizim me nxemje në QNR për zgjedhet e jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc”. Emri zyrtar:Montel. Vlera e përgjithshme e kontratës : 270.00 euro.

10. “Riparimi i rrymes ne QNR  për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc”. Emri zyrtar:EXPERT. Vlera e përgjithshme e kontratës : 905.00 euro.

11. “Servisimi i aparateve kundër zjarrit në QNR  për zgjedhet e jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc”. Emri zyrtar:EXPERT. Vlera e përgjithshme e kontratës : 720.00 euro.

12. “Furnizimi me kondicioner airi dhe servisimi i ngrohjeve për zgjedhet e jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc”. Emri zyrtar:EXPERT. Vlera e përgjithshme e kontratës : 930.00 euro.

13. “Projekti i të verbërve për zgjedhet e jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc”. Emri zyrtar:Shoqata e të verbërve të Kosovës. Vlera e përgjithshme e kontratës : 657.40  euro.

14. “Furnizim me vula dhe jastak të vulave për zgjedhet e jashtzakonshme për Kryetar Komune në Gllogoc”. Emri zyrtar:Kosova Art. Vlera e përgjithshme e kontratës : 450.00 euro.

14. “Shtypja e fletushkave për  informim  te votuesve te ri”. Emri zyrtar:Agimi de n.t. Vlera e përgjithshme e kontratës : 1,458.00 euro.

15. “Furnizim me UV Sprej për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar komune në Drenas”. Emri zyrtar:ALBUS  sh.p.k . Vlera e përgjithshme e kontratës : 1,394.00 euro.

16. “Modifikimi i ëebaplikacion – it të K – VOTE për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar komune në Drenas”. Emri zyrtar:ILIR KOSOVA. Vlera e përgjithshme e kontratës : 6,647.53 euro.

17. “Modifikimi isoftëer – it  për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar komune në Drenas”. Emri zyrtar:ILIR KOSOVA. Vlera e përgjithshme e kontratës : 6,647.53 euro.

18. “Shtypja e distinktiveve për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar komune në Drenas”. Emri zyrtar:DIGI PRINT sh.p.k. Vlera e përgjithshme e kontratës : 3,420.00 euro. /Lajmi.net