Rreth lajmi.net – Lajmi.net

Rreth lajmi.net

Informata të përgjithshme

Lajmi.net është një webfaqe e lajmeve e interesit të përgjithshëm, me përqëndrim në politikën dhe lajmet nacionale në Kosovë dhe më gjerë. Webfaqja lajmi.net është krijuar në shtator 2013 me qëllimin dhe përkushtimin që të bëhet mediumi më i besueshëm, tërheqës dhe i shpejtë në Kosovë. Me një pamje dhe paraqitje ndryshe, dhe një përmbajtje të pavarur, mediumi synon profesionalizëm dhe cilësi që shkon përtej tregut vendor dhe rajonal.

Lajmi.net botohet nga lajmi.net sh.p.k. dhe ka zyrën qendrore në Prishtinë, në adresën:
Rr. Zenel Salihu nr. 28, zyrja nr. 1, Prishtinë, Kosovë 10000
Email: info@lajmi.net
Marketing: marketing@lajmi.net
Tel: +386 (0) 49 131 131

Stafi

Kryeredaktor
Driton Berisha

Menaxher për zhvillimin e biznesit
Dardan Garaj

Lajme
Flutura Toplana
Valmira Vranovci
Endrit Dragaj
Valmira Halimi
Egzona Idrizi

Showbiz
Butrint Pasjaqa
Advie Avdiu
Erdonit Hoxha
Donika Ahmeti
Egzona Shigjeqi

Sport
Arsim Popaj
Driton Gajraku
Taulant Gashi

Lista/Lifestyle/Auto-Tek/Fun
Nehat Sadiku
Lirim Krasniqi

Kameraman
Ideal Muhaxhiri