Zona e Dukagjinit me afër 8 mijë veteranë të rremë, kështu radhitën zonat tjera /Dokument

68.153.533.14 euro dëme i kanë kushtuar buxhetit të Republikës së Kosovës, nga veteranët e rrejshëm që vërshojnë listat e fryra.