S’ka më lojëra të fatit në Kosovë, 345 lokale do të mbyllen pas miratimit të Ligjit

Brenda një kohe jo shumë të gjatë, në Kosovë nuk do të operojë asnjë njësi e lojërave të fatit.