Veç gjermanit, angazhohet edhe eksperti vendor i pensionuar për riparimin e turbinës në KEK

Kontrata në mes Korporatës Energjetike të Kosovës -KEK dhe kompanisë gjermane “GE Power AG” është personifikuar me “gjermanin”, i cili është duke asistuar në riparimin e turbinës në bllokun B2. Kontrata në mes palëve ishte lidhur më datë 23 dhjetor dhe ka pas validitet 21 ditë.