Shifrat e daljes nëpër komuna

Shifrat dhe përqindjet e daljes në zgjedhjet e sotme në të gjitha komunat e Kosovës.

Lajme

03/11/2013 13:12

Këto janë shifrat dhe përqindjet e daljes së votuesve në zgjedhjet e sotme deri në orën 11, të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve:

Deçan 12.03% (4820 votues)

Gjakovë 17.60% (13.532)

Gllogoc 13.47% (6.743)

Gjilan 10.60 % (9.994)

Dragash 10.97% (4.304)

Istog 11.87 % (5.411)

Kaçanik 17.16% (3.925)

Klinë- 13.91% (6.077)

Fushë Kosovë  12.72% (4.030)

Kamenicë 12.29% (4.594)

Mitrovicë 9,60% (6.966)

Leposaviq 5,01% (977)

Lipjan 14,94% (8.238)

Novëberdë 15.58% (1.423)

Obiliq 17.88% (2.983)

Rahovec 10.81% (5.816)

Pejë 10.79% (11.126)

Podujevë 12.76% (10.295)

Prishtinë 13.00% (22.378)

Prizren 10.27% (16.066)

Skënderaj-7.99% (4.198)

Shtime-15.03% 3.686)

Shtërpc  19.36% (2.675)

Suharekë 15% (9.287)

Ferizaj 13.44% (13.470)

Viti 10.92% (5.052)

Vushtrri 10.73% (7.306)

Zubin Potok 4.55% (407)

Zveçan 3.63% (362)

Mailshevë 17.32 (8.320)

Junik 15.22% (841)

Mamushë 20.56% (728)

Hani i Elezit 20.33 (1728)

Graçanicë 15.75 (3.120)

Ranillug 15.94% (882)

Partesh 18.77% (813)

Kllokot 15.97% (655)