Rreth lajmi.net – Lajmi.net

Rreth lajmi.net

Informata të përgjithshme

Lajmi.net është një webfaqe e lajmeve e interesit të përgjithshëm, me përqëndrim në politikën dhe lajmet nacionale në Kosovë dhe më gjerë. Webfaqja lajmi.net është krijuar në shtator 2013 me qëllimin dhe përkushtimin që të bëhet mediumi më i besueshëm, tërheqës dhe i shpejtë në Kosovë. Me një pamje dhe paraqitje ndryshe, dhe një përmbajtje të pavarur, mediumi synon profesionalizëm dhe cilësi që shkon përtej tregut vendor dhe rajonal.

Lajmi.net botohet nga lajmi.net sh.p.k. dhe ka zyrën qendrore në Prishtinë, në adresën:
Rr. Zenel Salihu nr. 28, zyrja nr. 1, Prishtinë, Kosovë 10000
Email: [email protected]
Marketing: [email protected]
Tel: +386 (0) 49 131 131

Stafi

Kryeredaktor
Driton Berisha

Menaxher për zhvillimin e biznesit
Dardan Garaj

Lajme
Flutura Toplana
Valmira Vranovci
Mentor Buzhala
Endrit Dragaj
Valmira Halimi
Egzona Idrizi
Nehat Sadiku

Showbiz
Advie Avdiu
Donika Ahmeti
Egzona Shigjeqi

Sport
Arsim Popaj
Driton Gajraku
Taulant Gashi

Lista/Lifestyle/Auto-Tek/Fun
Besnik Gashi

Kameraman
Ideal Muhaxhiri

MIRAGE
Butrint Pasjaqa
Majlinda Vitia

HOME