Ramadani: Trajtimi jo transparent i rastit të Deharit, gabim institucional