Qehaja: Duhet ta pranojmë si fakt, në Kosovë s’kemi hulumtues të mirë

Me kërkesë të Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KSHC), nga viti i kaluar profesorët universitar të kolegjeve publike e private në Kosovë duhet t’i kenë të publikuara së paku dy publikime shkencore në “Scorpus” dhe “Web of Science”.

Lajme

04/05/2022 08:53

Lidhur më këtë njohësi i çështjeve të arsimi, Rinor Qehaja tha se ky kusht nuk kontribuon që të ketë cilësi në arsim.

Sipas tij një numër i madh i institucioneve e kanë përmbushur këtë kriter.

“Ky kusht nuk kontribuon në një cilësi më madhe në arsimin e lartë, pra është një burokraci më shumë, e cila nuk sjell më shumë, sesa një “check list” më shumë për institucionet e arsimit të lartë. Kjo kërkesë ka buruar nga KSHC nga viti i kaluar, dhe përgjithësisht, nga informata tona, një numër i madh i institucioneve publike dhe private veçse e kanë plotësuar si kriter. Pra, nuk i ka kufizuar shumë, por e ka kthyer edhe njëherë sigurimin e cilësisë në diçka shumë administrative”, ka deklaruar Qehaja.

Qehaja për “EO”, ka thënë se shteti ynë ka buxhet minimal për nxitje në hulumtime, gjithashtu ai thekson se edhe kërkesat për zhvillim të hulumtimeve janë të vogla.Qehaja tutje ka thënë se në Kosovë s’kemi hulumtues të mirë.

“Shteti jonë mungon në buxhet dhe në nxitje për hulumtime, buxheti aktual është shume minimal, por në anën tjetër edhe kërkesa për zhvillim te hulumtimeve janë shumë minimale”, tha ai.Ai më tutje ka theksuar se ky kriter nuk shërben për një arsim cilësor, sipas tij kjo është dëshmuar që nga e kaluara.

“Ky kriter nuk shërben një cilësie më të rritur, e njëjta na është dëshmuar nga e kaluara, pra, jo vetëm pse i ke 3 bartës me PhD të bën institucionin më të mirë dhe as s’do të bëj më të mirë institucionet që kanë 3 bartës me publikime në SCOPUS!.