Publikohet raporti i monitorimit të gjykatave

7:43 | 23 Maj 2019

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN) dhe Internews Kosova do ta publikojnë sot Raportin Vjetor të Monitorimit të Gjykatave për vitin 2018.

Ky raport fokus të veçantë ka rastet e shënjestruara për liberalizim të vizave dhe rastet korrupsionit të monitoruara gjatë vitit 2018, por gjithashtu trajton problemet e tjera të trashëguara, të vëzhguara gjatë punës së monitoruesve në teren.

Për më shumë, raporti thekson mungesën e efikasitetit në trajtimin e rasteve të shënjestruara për liberalizim të vizave, neglizhencën në trajtimin e rasteve të korrupsionit, dështimin për ta goditur krimin përmes konfiskimit të pasurisë si dhe shkeljet procedurale nga gjykatësit, prokurorët dhe palë tjera në procedurë gjyqësore të hasura nga monitoruesit tanë gjatë monitorimit të gjykatave në nivel të Republikës së Kosovës.

Në konferencë do të flasin Skender Çoçaj, kryesues i KGJK-së; Bahri Hyseni, kryesues i KPK-së; Abelard Tahiri, Ministër i Drejtësisë; Aleksandër Lumezi, Kryeprokuror i Shtetit; Valdete Daka, gjyqtare e Gjykatës Supreme dhe Hasan Shala, Kryetar i Gjykatës së Apelit.  /Lajmi.net/