Të Infektuar: 9869

Të Shëruar: 5480

Të Vdekur: 303

Përdorimi i tepërt i internetit mund të shkaktojë depresionin?

16:44 | 13 Dhjetor 2014

Varësia ndaj internetit është e lidhur shumë me depresionin, dhe kjo është më e përhapur ndërmjet të rinjve, thonë kërkuesit.

Një total prej 1379 njerëzve plotësuan një pyetësor në internet së bashku me pyetësorin e depresionit dhe së bashku me 1.2% të individëve të cilët ishin identifikuar si vartës të internetit.

Ata të cilët ishin të varur nga interneti u zbuluan se ishin në depresion të moderuar, krahasuar me ata që nuk ishin të varur.

Megjithatë, kërkuesit thanë që nuk është e mundur për të përcaktuar nëse njerëzit me depresion kishin më pas varësi ndaj përdorimit të internetit ose nëse vetëm përdorimi i internetit bënte që njerëzit të kalonin në depresion, transmeton Lajmi.net.

Grupi i varësisë së internetit ishte më shumë i angazhuar në faqet zyrtare të seksit, lojërave dhe komunikimit me njerëzit e tjerë, thanë autorët. 

Meshkujt shfaqën më shumë tendenca varësie sesa femrat.