“Pastrimi” shet autmojetet për hekur (Foto)

Për 250 euro dikush do të mund të bëhet pronar i një Golf 2. Kjo pasi që dikush nga qytetarët e Kosovës do të ketë fatin që të blejë automjet me çmim të hekurishteve.

Lajme

10/08/2015 16:55

Kompania Regjionale e Mbeturinave “Pastrimi” do të shesë plotë 9 automjete, duke u vendosur çmimin fillestar prej 22 cent për kilogram për hekurishte, raporton ORAinfo.

Prej tyre tre janë tri vetura dhe gjashtë automjete tjera të rënda.

Nëse merret parasysh çmimi i caktuar fillestar, atëherë i bije se vlera e një Golf 2 do ë jetë më e ulët se 250 euro.

Në ankandin publik të “Pastrimit” thuhet se asetet do ti shiten ofertuesit që ofron çmimin më të lartë. Ofertuesi i suksesshëm do të shpallet në kohën e ofertimit.

“Ofertat duhet te dorëzohen ne adresën e cekur me lartë jo me vonë se 17.08.2015 deri ne ora 13:00 Ofertat e dorëzuara do te hapen ne prezencë të përfaqësueseve te ofertueseve te cilët dëshirojnë te marrin pjese ne adresën e cekur me larte me datën 17.08.2015 ne ora 13:30”, thuhet në ankandin publik. (ORAinfo)

Pastrimi