Ministria sqaron procedurat e inaugurimit të Kryetarëve

Sipas Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, Kryetarët e zgjedhur të Komunave obligohen që brenda 15 ditëve nga data e certifikimit të rezultateve zgjedhore të thirrin mbledhjet inauguruese.

Lajme

18/12/2013 09:07

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka pranuar deri sot 29 ftesa nga kryetarët e Komunave për mbajtjen e mbledhjes inauguruese të Asambleve Komunale.

Në këto mbledhje inauguruese Kryetari i zgjedhur bashkë me asamblistë e rinj duhet ta bëjnë betimin sipas Ligjit për Vetëqeverisje Lokale.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, përmes një komunikate bënë të ditur se mbledhja inauguruese kanë mbetur të thirret edhe në 9 komuna: Graçanicë, Junik, Obiliq, Skenderaj, Leposaviq, Zubin Potok, Mitrovicë Veriore, Zveqan, dhe Partesh.

“Sipas Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, Kryetarët e zgjedhur të Komunave obligohen që brenda 15 ditëve nga data e certifikimit të rezultateve zgjedhore të thirrin mbledhjet inauguruese”.

“Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka hartuar planin e monitorimit të mbledhjeve inauguruese të këtyre komunave që kanë caktuar, si dhe është e gatshme t’i përgjigjet të gjitha kërkesave që pranohen nga komunat lidhur me funksionalizimin e këtyre organeve”.

“Pas certifikimit të rezultateve zgjedhore në nivel lokal nga Komisioni Qendror Zgjedhor, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal është angazhuar për të siguruar të gjitha parakushtet për mbajtjen e mbledhjeve inauguruese në Kuvendet e Komunave”.

“MAPL, konform mandatit të saj, ka ofruar sqarimet e nevojshme ligjore për të gjitha çështjet e parashtruara nga autoritetet lokale si dhe për obligimet e komunave pas certifikimit të rezultateve ligjore. Kjo është bërë me qëllim të evitimit të paqartësive të paraqitura dhe sigurimin e funksionalitetit të organeve komunale”.