Kuvendi i Kosovës nesër mban seancë, ky është rendi i ditës

Gjatë ditës së nesërme deputetët e Kuvendit të Kosovës do të mbajnë seancën e radhës. Sipas njoftimit nga zyra e Kuvendit, séanca pritet të nis në ora 11:00. Po ashtu sipas njoftimit është bërë i ditur edhe rendi i ditës. Rendi i ditës: 1.Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme, 2.Deklarimet jashtë rendit të ditës,…

Lajme

27/09/2023 11:57

Gjatë ditës së nesërme deputetët e Kuvendit të Kosovës do të mbajnë seancën e radhës.

Sipas njoftimit nga zyra e Kuvendit, séanca pritet të nis në ora 11:00.

Po ashtu sipas njoftimit është bërë i ditur edhe rendi i ditës.

Rendi i ditës:

1.Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme,

2.Deklarimet jashtë rendit të ditës,

3.Pyetjet parlamentare,

4.Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-212 për shëndet riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor,

5.Votimi i Projektligjit nr.08/L-221 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë dhe projektit ndërmjet Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, KOSTT (Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu sh. a.) dhe KFË, Frankfurt Am Main (KFË) për Projektin -Zhvillimi i sektorit të energjisë VII – përmirësimi i rrjetit të transmetimit,

6.Votimi i Projektligjit nr.08/L-222 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë në mes të Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim për Projektin “Ngrohtorja solare e Prishtinës”,

7.Votimi i Projektligjit nr.08/L-223 për ratifikimin e Marrëveshjes për bashkëfinancimin e bursave të arsimit të lartë në nivelin master në mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Ambasadës së Francës në Prishtinë,

8.Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-207 për tekstet shkollore,

9.Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-234 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë për programin e financave publike dhe rritjes ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Fondit OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar,

10.Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-236 për ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës për shfrytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan me qëllim të ekzekutimit të dënimeve daneze,

11.Zgjedhja e Komisionerit Parlamentar për Forcën e Sigurisë së Kosovës,

12.Formimi i Komisionit Ad-hoc për përzgjedhjen e dy (2) anëtarëve nga radhët e komunitetit shqiptarë në Komisionin e Pavarur për Media,

13 Shqyrtimi i rekomandimit të Komisionit për ekonomi, industri, ndërmarrësi dhe tregti për shkarkimin e kryesueses dhe anëtarët e Bordit të Komisionit për Pavarur për Miniera dhe Minerale,

14.Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-125 për Pronën Publike,

15 Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-168 për Prokurorinë Speciale,

16.Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-188 për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit nr. 06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës,

  1. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/-L-187 për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit nr.08/L-032 të Procedurës Penale,

18.Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-194 për Sistemin Qendror të Evidencës Penale të Kosovë,

19.Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-245 për artin dhe kulturën,

20 Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-241 për vlerësimin strategjik mjedisor,

21 Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-242 për performancën energjetike të ndërtesave,

22.Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-246 për administrimin e ndërtesave dhe lagjeve të banimit në bashkëpronësi,

23.Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-240 për Agjencinë e Regjistrimit Civil.​