Kryesuesi njofton për ndërprerje të seancës konstituive