Kontrabandë me fushatë

Mul Desku i thotë se bërja fushatë para fillimit të dhjetëditëshit zyrtar, nuk është e sanksionuar me ligj. Sipas tij, PZAP nuk mund të caktojë gjoba ndaj subjekteve politike për këtë periudhë.

Lajme

25/05/2014 10:04

Partitë politike në vend vazhdojnë të bëjnë fushatë, megjithëse zyrtarisht ajo do të duhej të hapej më 28 maj.

Megjithëkëtë, organi që merret me ankesat e partive, por edhe me shqiptimin e gjobave për shkeljet e mundshme, po tregohet i pafuqishëm karshi veprimeve të këtyre subjekteve. Krejt kjo për shkak të hapësirës ligjore, shkruan Tribuna.

Kryeshefi i PZAP-së, Mul Desku thotë se institucioni që drejton nuk mund të bëjë interpretime nëse partitë po i përmbahen afateve të fushatës.

Ai ka precizuar se PZAP jep mendimin për këtë çështje vetëm pasi të marrë paraprakisht ankesa nga partitë tjera.

“PZAP ankesat që i pranon nga parashtruesit e ankesave i shqyrton dhe i trajton në bazë të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme-LZP, dhe për të cilat ankesa nuk merr vendime me të cilat në rrugë zyrtare i njofton palët ankuese”.

“Dua të sqaroj se periudha para fillimit zyrtar të fushatës zgjedhore nuk është e sanksionuar me ligj dhe PZAP nuk mund të caktojë gjoba ndaj subjekteve politike për këtë periudhë”, ka thënë Desku.