Komunitetet pakicë nuk dorëzohen për ulëset e rezervuara

Në mbledhjen e parë për këtë vit, Këshilli Konsultativ për Komunitete i dha përkrahje kërkesës së deputetëve të komuniteteve jo shumicë për vazhdimin e vendeve të rezervuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës.

Lajme

01/02/2014 11:40

Këshilli Konsultativ Për Komunitete mbajti sot mbledhjen e parë të rregullt për këtë vit.

Në mbledhje, Kryesuesi i Këshillit dhe kryesuesit e grupeve punuese të Këshillit raportuan para anëtarëve për aktivitete e tyre të zhvilluara ndërmjet dy mbledhjeve të Këshillit.

Këshilli miratoi rekomandimin për çështjen e kthimit vullnetar, i cili do t’i dërgohet ministrive përkatëse.

Po në mbledhjen e sotme, Këshilli  miratoi rekomandimin me të cilin kërkohet përdorimi i gjuhëve zyrtare në nivel komunal, në pajtim me ligjin për gjuhët.

Gjithashtu në mbledhjen e sotme  Këshilli i dha përkrahje kërkesës  së deputetëve të komuniteteve jo shumicë për vazhdimin e vendeve të rezervuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës, thuhet në komunikatën e Zyrës së Presidentes së Kosovës.