Komuna e Graçanices organizon iftar për qytetarë të fesë islame

Komuna e Graçanices ka organizuar sonte iftare për banoret e kësaj komune te fesë islame.

Lajme

31/05/2017 23:18

Komuna e Graqanices është shembull i organizimit te këtyre iftareve te cilin organizim tani me tre vejte është duke e organizuar.

Ne iftare sonte morën pjese rreth 300 banore te kësaj komune. Ne mesin e te ftuarve ishin edhe Imami i Kishnices KK Graqanice Hafir Gjyriqi dhe imami i Hajvalise Xheladin Fazliu.

Ne ketë iftare mori pjese edhe prof.dr i shkencave islame Mustafe Bajrami si dhe shume personalitete te tjera. Gjithashtu ne ketë iftare morën pjese edhe zyrtare te larte te KK te Graqanices