Të Infektuar: 58.399

Të Shëruar: 51.081

Të Vdekur: 1.466

Këshilli Bashkiak në Lezhë merr vendimin për familjet e prekura nga tërmeti

12:05 | 8 Dhjetor 2019

Këshilli Bashkiak i Lezhës miraton pagesën e plotë të qirasë për familjet e dëmtuara nga tërmeti i datës 26 nëntor.

Këshilli ka njoftuar se pagesa do të bëhet në bazë të vlerës së tregut.

Vlera e pagesës së qirasë mujore është në masën 100% të vlerës së qirasë , ndërsa Vlera e pagesës së apartamentit është sipas vlerës së qirasë së tregut të lirë.

Gjithashtu Këshilli Bashkiak Lezhë sqaroi se përfitojnë pagesë të plotë qiraje për 1 vit, të gjitha familjet që iu janë dëmtuar banesat nga tërmeti.

Vendimi:

  1. Përfitojnë pagesën e plotë të qirasë për një periudhë 1-vjeçare, sipas vlerës së tregut të lirë, të gjitha familjet, banesat e të cilave janë dëmtuar si rezultat i tërmetit të datës 26.11.2019 dhe nga akt konstatimet e hartuara nga grupet e inxhinierëve të inspektimit është arritur në konkluzionet për evakuimin e tyre nga këto banesa.
  2. Vlera e pagesës së qirasë mujore është në masën 100% të vlerës së qirasë, sipas përcaktimit të bërë në pikën 3 të këtij vendimi.
  3. Vlera e pagesës së apartamentit është sipas vlerës së qirasë së tregut të lirë sipas strukturave përkatëse të apartamenteve:
  4. a) Qiraja për strukturën e apartamentit për 1+1 është 10.000 lekë
  5. b) Qiraja për strukturën e apartamentit për 2+1 është 14.000 lekë
  6. c) Qiraja për strukturën e apartamentit për 3+1 është 18.000 lekë
  7. Familjet që aplikojnë për përfitimin e pagesës së qirasë sipas këtij vendimi duhet të depozitojnë pranë Zyrës së një ndalesë në Bashkinë e Lezhës, dokumentacionin:
  8. a) Formularin e aplikimit, i cili gjendet pranë Bashkisë Lezhë sipas formatit të bashkëlidhur të këtij vendimi
  9. b) Akti i konstatimit të gjendjes fizike të objektit. /abcnews