KEDS me punime në rrjet, paralajmëron ndërprerje të rrymës në disa vende

Arsyeja: Punime të domosdoshme për siguri të sistemit.

Lajme

06/06/2022 17:00

Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet

07.06.2022

Pejë

1.

Nga NS 35/10kV Gurrakoci do të ndërprehet:

Dalja LP 10kV Dobrusha (kodi 50052001) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Vendet: fshatrat: Dobrushë, Gurakoc (një pjesë), Istog (një pjesë), Kashicë, Llukavc, Llukavc i Begut, Lubovë, Prekallë, Prigodë, Ruhot dhe Saradran.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave të dëmtuara të tensionit të mesëm.

2.

Nga NS 35/10kV Gurrakoci do të ndërprehet:

Dalja LP 10kV Zallaqi (kodi 50052003) prej orës 11:00 deri ne ora 12:30

Vendet: fshatrat: Bllagaq, Dobrushë (një pjesë), Drejë, Zhabllaq (një pjesë), Gurakoc (një pjesë), Koshë (një pjesë), Oprashkë, Osojanë, Prekallë (një pjesë), Shalinovicë, Trubohovc, Tuqep, Zabllaq dhe Zallq.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, mirëmbajtje e transformatorit TR-2.

3.

Nga NS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja LP 10kV Jashanica (kodi 52000003) prej orës 11:00 deri ne ora 14:00

Vendet: fshatrat: Doberdol, Dush (një pjesë), Gjurgjevik, Gjurgjevik i Madh, Jashanicë, Jellovc, Klinavcë (një pjesë), Pogragjë, Resnik, Shtaricë, Siqevë dhe Ujëmir.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit- Ndrrimi I 2 shtyllave T.M. lokacioni – Jashanicë e Epërme afër TS Hotët.

Dalja ka BRRE.

Prizreni

1.

Nga NS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

Dalja LP 10kV Randobrava (kodi 30034010) prej orës 11:00 deri ne ora 15:00

Vendet: fshatrat: Randobravë, Retijë dhe Reti e Poshtme.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, revizion në LP10kV, ndërrimi/përforcimi i shtyllave të dëmtuara.

Prishtinë

1.

Nga NS 35/10 kV Palaj do të ndërprehet:

Dalja LP 10kV Prelluzha (kodi 18024003 ) prej orës 10:30 deri ne ora 15:30

Vendet: Fidanishtë, Fidanishte Kastriot, Hashanët, Elektro monti, Palaj, Stanovci i Ulët, Prilluzha, Gllavotini Bivolaku, Zhilivoda, Strovci dhe Bequku.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i izolatorëve dhe shtyllave.

2.

Nga NS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja LP 20kV Dalja nr 3 (kodi 11000074) prej orës 11:00 deri ne ora 12:00

Vendet: Bregi i Diellit 1, Ngrohtorja, Bregu i Diellit 2, Bregu i Diellit 3,”Agullimi-A”shpk Zeqir Mehmet Haxhija, Hidrofori, Banesat e Zariqve1 (Banesat e komunës, Norbert Jorkli 1 (kulla), Nexhmedin Haliti”Cakolli Group”Sh.P.K,Dukagjini 4, Dukagjini 7 dhe Dukagjini 8.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, rregullim i sustës së kurdisjes.

3.

Nga TS 35/10kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja LP 10kV Grashticë Radashec (kodi 14016001) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

Vendet: Grashticë dhe Radashec.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, pastrimi i linjave shpërndarëse nga vegjetacioni.

Ferizaj

1.

Nga NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet:

Dalja LP 10kV Maksit Putz (kodi 41046006) prej orës 11:00 deri ne ora 13:00

Vendet: rrugët: Ramadan Kumanova (një pjesë), Skender Salihaj (një pjesë), Parku Teknologjik (2 konsumatorë komercial) dhe Shtime (2 konsumatorë komercial).

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, testimi i Transformatorit Toroidal.

2.

Nga TS 35/10kV Shtërpca do të ndërprehet:

Dalja LP 10kV Brodi (kodi 40044005) prej orës 10:00 deri ne ora 14:00

Vendet: Një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e ulët, Biti e epërme, Shushiqë, Paloj, Gotovushë, Drekoci, Viqë, Firaj, Brod .

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, zëvendësimi i shtyllave të thyera me të rejat, ndërrimi i përçuesve dhe izolatorëve.

Mitrovicë

1.

Nga NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja LP 10kV Ekstra (kodi 73000006) prej orës 10:00 deri ne ora 14:00

Vendet: Rrugët: 2 Maji, Azem Bejta, Azem Galica (një pjesë), Bahri Kuqi, Basri Ali Hyseni (një pjesë), Cetinës (një pjesë), Dëshmorët e Kombit (një pjesë), Drenicës, Rrustem Hyseni, e Shalës, Shote Galica (një pjesë), Fahrul Beqiri (një pjesë), Gjergj Kastrioti (një pjesë), Gjon Buzuku (një pjesë), Haxhi Zeka, Hoxhë Kadri Prishtina (një pjesë), Isa Mernica (një pjesë), Ismajl Qemajli, Lutfi Musiqi, Magjistralja, Januz Jashari (një pjesë), Vushtri (një pjesë) dhe fshatrat: Begaj, Novosellë e Begut, Studime, Studime e Ulët dhe Sutjeska.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, vendosja e ndërprerësit në TSSH Vneshta dhe kontrollli I trafove për vaj.

Gjilan

1.

Nga TS 35/10 kV Gjilani I do të ndërprehet:

LP 10kV Malisheva (kodi: 60060018) nga 10:00 deri 14:00

Vendet: rrugët: Hamdi Kurteshi (një pjesë), Muharrem Kurteshi, Vëllezërit Maliqi (një pjesë) dhe Abdullah Tahiri (një pjesë). Fshatrat: Bukovik, Capar, Dobërçan, Kufcë e Poshtme (një pjesë), Malishevë, Malishevë e Poshtme, Malishevë e Epërme dhe Vërbicë e Kmetocit.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, ndërrimi i ndërrimi i shtyllës së kalbur të drurit të tensionit të të mesëm, përforcimi i rrjetit degëzimi kah Kamerolli.

Gjakovë

1.

Nga TS 35/10kV Gjakova II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gjakova III (kodi: 81000116) prej ores 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: rrugët: Besim Bistrazhini, Dërgut Vokshi, Dëshmorët e Lirisë, Elena Gjika, Gjon Bisaku, Gjon Nikoll Kazazi, Haki Taha, Hysni Dobruna (një pjesë), Ismail Qemali (një pjesë), Konferenca e Bunjajt, Konstandin Kristoforidhi, Lidhja e Prizrenit, Martin Camaj, Migjeni (një pjesë), Mithat Frashëri, Shaban Polluzha, Yjet e Erenikut (një pjesë) dhe Yll Morina.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, pastrimi i TS 04kV dhe kthimi në furnizim të rregullt i TS 18.

08.06.2022

Punime në projekte investive

Gjakovë

1.

NS 35/10 [kV] Gjakova I do të ndërprehet:

NS 10/0.4[kV] TS Meje 1 (Lapidari) (kodi: 80080006130) prej orës 09:00 deri ne ora 17:00

NS 10/0.4kV[kV] TS Madanaj 2 (kodi:80080006134) prej orës 09:00 deri ne ora 17:00

NS 10 0.4kV [kV] TS Dallashaj (kodi:80080006137) prej orës 09:00 deri ne ora 17:00

Vendet: Meje 1, Madanaj 2 dhe Dallashaj.

Arsyeja: Kyçja e konsumatorëve të rinj.

Pejë

1.

Nga NS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Barani (kodi: 53000002) nga ora10:30 deri 11:00 dhe nga ora 16:15 deri 16:45

Vendet: fshatrat: Baran, Baran i Epërm, Baran i Ulët, Broliq, Buqan, Dubovik, Gllogjan (një pjesë), Isniq (një pjesë), Kamenicë (një pjesë), Kosuriq, Kotradiq, Kryshec, Llugagji, Nepole, Papiq (një pjesë), Prapaqan, Qallapek, Rashiq, Turjakë, Turjakë e Epërme, Turjakë e Ulët, Vranoc, Vranoc i Vogël dhe Vranoc i Madh.

Arsyeja: Krijimi I kushteve të punës pa tension, largimi i urave të tensionit të mesëm.

2.

Nga NS 110/10kV Deçani

Nga Dalja 10 kV Barani do të ndërprehen:

TS 10/0.4 kV Prapaqan Muslimant kodi (53000002006) nga ora 10:30 deri 16:45

TS 10/0.4 kV Prapaqan Broliq 1-( Varrezat) kodi (53000002007) nga ora 10:30 deri 16:45

TS 10/0.4 kV Prapaqan Broliq 2 kodi (53000002008) nga ora 10:30 deri 16:45

TS 10/0.4 kV Prapaqan Broliq 3 kodi (53000002052) nga ora 10:30 deri 16:45

Vendet: Fshati Prapaqan dhe Broliq.

Arsyeja: Energjizimi i rrjetit të ri.

08.06.2022

Punime nga palët e treta

Ferizaj

1.

Nga NS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Konjuh (kodi: 41000004) prej orës 10:30 deri në ora 14:30

Vendet: Fshatrat: Akllap (lagja e Akllapit) (një pjesë), Banullë, Gumnasellë (një pjesë), Janevë, Konjuh, Lipjan (lagjja e Akllapit) (një pjesë), Lagja e Burimit, Lagja e Re (një pjesë), Lipjan (një pjesë), Magj. Ferizaj-Prishtinë (një pjesë), Magj. Lipjan-Prishtinë, Qallapeku (një pjesë), Lagja Sadik Shala dhe Udhëkryqi Janjevë-Lipjan (një pjesë).

Arsyeja: Punët që duhet të kryhen sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar, ( Ngritja e shtyllës dhe montimi i konzollës).

2.

Nga NS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV QMI I (kodi: 41000011) prej ores 13:00 deri në ora 17:00

Pa tension mbesin edhe këta TS-a

TS 10/04 kV Rezidenca Marigona 1 (kodi: 10000001110) prej orës 13:00 deri në ora 17:00

TS 10/04 kV L. Marigona sh.p.k.Erolld Belegu (kodi: 10000001139) prej orës 13:00 deri në 17:00

TS 10/04 kV Rasim Mrlaku”Marigona Rezidenc” (kodi: 10000001158) prej orës 13:00 deri në 17:00

Vendet: Magjistralja Ferizaj-Prishtinë (një pjesë), Magjistralja Lipjan-Prishtinë (një pjesë) dhe fshati Suhadoll (një pjesë), Atlantik grup, Univerziteti Fama, Solid, Buqaj SH.P.K, Potera, Baki Automobil, Viva Fresh, Hospital Kosova, Magjistralja Ferizaj-Prishtinë (një pjesë), Magjistralja Lipjan-Prishtinë (një pjesë- nga ura e Lipjanit përgjatë rrugës (Zonës industriale) deri tek rrethi i Marigonës dhe fshati Suhadoll (një pjesë), (një pjesë) e lagjes Marigona.

Arsyeja: realizimin e sistemit hyrje/dalje 10 kV, sipas pëlqimit elektro-energjtik dhe projektit të aprovuar, si dhe rekomandimeve nga komisioni i pranimeve teknike.

Pejë

1.

Nga NS 110/10(20)kV Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Istog Qendra (kodi: 54000013) prej orës 12:00 deri në ora 14:00

Vendet: rrugët: 2 Korriku (një pjesë), Bujar Visoqi, Dëshmorët Dervishaj, Ibrahim Rugova, Lidhja e Prizrenit, Nënë Tereza, Rinia, Skenderbeu, Zahir Pajaziti (një pjesë), si dhe një pjesë e Istogut dhe Istogut të Poshtëm.

Arsyeja: Realizimi i sistemit hyrje/dalje në 10kV, si dhe punëve të tjera që duhet të ktyhen në bazë të pëlqimit elektro-energjetik, projektit të aprovuar dhe rekomandimet nga komisioni I pranimeve teknike në terren.