KEDS me punime në rrjet, paralajmërohen ndërprerje të rrymës

Arsyeja: Punime të domosdoshme për siguri të sistemit.

Lajme

04/05/2022 16:43

Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet

05.05.2022

Prishtinë

1.

NS 220/10 kV Drenas do të ndërprehet:

Dalja 10kV Drenasi 3 (kodi: 16100003 ) nga ora 11:00 deri në ora 12:30

Vendet: Drenas (një pjesë) dhe Qendra Zejtare Lokalet.

Arsyeja : Ndërprerje për siguri të sistemit, Nderrimi i HP te TMRr-ve

2.

NS 35/10 kV Besi do të ndërprehet:

Dalja 10kV Prugovci (kodi: 10013012 ) nga ora 11:00 deri në ora 15:00

Vendet: Barilevë Lecët,Te kanali Besi, Leban te baza 1, Prugovc Extra Dragusha, Leban Dobratiqët, Besi Ambulanca 1, Rimanishta, Betonjerka private Lebanë, Objekti privat Deshishku, Zenit, Jaha Company, Prugovc Zuqollët.

Arsyeja : Ndërprerje për siguri të sistemit, Mirembajtje preventive, ndrrim i izolatoreve dhe shtyllave

3.

NS 35/10 kV Fushë Kosovë do të ndërprehet:

Dalja 10kV Miradi e Eperme (kodi: 15018019 ) nga ora 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: Miradi e Epërme.

Arsyeja : Ndërprerje për siguri të sistemit, Ndërrimi i izolatorëve, krijimi i lidhjeve të dyfishta

Prizren

1.

NS 35/10 kV Zhur do të ndërprehet:

Dalja 10kV Ujesjellesi Zhur (kodi: 30035002 ) nga ora 10:30 deri në ora 11:00

Vendet: Fshati Zhur (një pjesë).

Arsyeja : Ndërprerje për siguri të sistemit, Nderrimi i motorit te ndërprerësit

2.

NS 35/10 kV Zhur do të ndërprehet:

Dalja 10kV Zhuri (kodi: 30035003 ) nga ora 11:00 deri në ora 11:30

Vendet: Fshati Shkozë (një pjesë) dhe Zhur.

Arsyeja : Ndërprerje për siguri të sistemit, Nderrimi i motorit te nderpreresit

3.

NS 35/10 kV Zhur do të ndërprehet:

Dalja 10kV Hoqa e qytetit (kodi: 30035005 ) nga ora 11:30 deri në ora 12:00

Vendet: Fshatrat: Billushë, Hoçë e Qytetit, Jeshkovë, Leskovec dhe Lubiqevë.

Arsyeja : Ndërprerje për siguri të sistemit, Nderrimi i motorit te nderpreresit

4.

NS 35/10 kV Zhur do të ndërprehet:

Dalja 10kV Poslishta (kodi: 30035006 ) nga ora 13:00 deri në ora 13:30

Vendet: Fshatrat: Grazhdanik, Kobajë, Muradem, Nashec (një pjesë), Poslishtë dhe Vlashnjë.

Arsyeja : Ndërprerje për siguri të sistemit, Nderrimi i motorit te nderpreresit

5.

NS 35/10 kV Zhur do të ndërprehet:

Dalja 10kV Dogana (kodi: 30035007 ) nga ora 13:30 deri në ora 14:00

Vendet: Fshatrat: Shkozë (një pjesë) dhe Vërmicë.

Arsyeja : Ndërprerje për siguri të sistemit, Nderrimi i motorit te nderpreresit

6.

NS 35/10 kV Zhur do të ndërprehet:

Dalja 10kV Gorozhupi (kodi: 30035008 ) nga ora 14:00 deri në ora 14:30

Vendet: Fshatrat: Dobrushtë, Gorozhup dhe Planejë.

Arsyeja : Ndërprerje për siguri të sistemit, Nderrimi i motorit te nderpreresit

7.

NS 35/10 kV Zhur do të ndërprehet:

Dalja 10kV Gurishta (kodi: 30035009 ) nga ora 14:30 deri në ora 15:00

Vendet: Gurishta

Arsyeja : Ndërprerje për siguri të sistemit, Nderrimi i motorit te nderpreresit

8.

NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Zhupa (kodi: 31000026 ) nga ora 11:00 deri në ora 15:00

Vendet: Fshatrat: Bogushevc, Drajçiq, Gornjasellë, Llokovicë, Lubinjë e Epërme, Lubinjë e Poshtme, Manastricë, Mushnikovë, Nebregoshtë, Pllanjan, Prevallac, Reçan, Sredskë, Stajkoc dhe Struzhë.

Arsyeja : Ndërprerje për siguri të sistemit, Revizion ne LP 10kV, ndrrimi/perforcim i shtyllave te demtuara.

Peja

1.

NS 110/10 kV Deqan do të ndërprehen:

TS 10/0.4 kV Haradinaj (kodi: 53000005013 ) nga ora 11:00 deri në ora 15:00

TS 10/0.4 kV Gllogjan (kodi: 53000005014 ) nga ora 11:00 deri në ora 15:00

TS 10/0.4 kV Gllogjan lagja hamzaj (kodi: 53000005015 ) nga ora 11:00 deri në ora 15:00

TS 10/0.4 kV Gllogjan shkolla (kodi: 53000005016 ) nga ora 11:00 deri në ora 15:00

TS 10/0.4 kV Shaptej 1 (kodi: 53000005017 ) nga ora 11:00 deri në ora 15:00

TS 10/0.4 kV Shpatej 2 (kodi: 53000005018 ) nga ora 11:00 deri në ora 15:00

TS 10/0.4 kV Gramaqeli I shamave (kodi: 53000005018 ) nga ora 11:00 deri në ora 15:00

Vendet: Gllogjan, shaptej,gramaqel.

Arsyeja : Ndërprerje për siguri të sistemit, Kontrollim rrjeti dhe bartje rrjeti 10kv ne dy shtylla fshatin Glloxhan

2.

NS 35/10 kV Peja 2 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Rugova (kodi: 50051006 ) nga ora 09:00 deri në ora 16:00

Vendet: Fshatrat: Bogë, Drelaj, Dugaivë, Haxhaj, Koshutan, Kuqishtë, Leqinat, Llaz, Llutov, Maja e Zezë, Malaj, Neqinat, Pecaj, Pepiq, Reka e Allagës, Shkrel, Shtupeq, Shtupeq i Madh, Shtupeq i Vogël dhe Stankaj.

Arsyeja : Ndërprerje për siguri të sistemit, Pastrimi i linjave shpërndarëse nga vegjetacioni

Gjilan

1.

NS 110/35/10 kV Viti do të ndërprehet:

Dalja 10kV Germova (kodi: 61067003 ) nga ora 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: Fshatrat: Gërmovë, Goshicë, Sadovinë e Jerlive dhe Verban.

Arsyeja : Ndërprerje për siguri të sistemit, Ndrrimi I izolatoreve TM, sig. 10kV dhe shtyllave 12m.

06.05.2022

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10kV Fshatrat 2 (Kodi: 14000010) prej orës 09:00 deri 09:30 dhe nga ora 16:00 deri 16:30

Vendet: Fshatrat:Sibofc,Lluzhan,Penuhë,Lupç i Epërm,Llugë, Majac dhe Popovë.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punes pa tension, largimi i urave TM

NS 10/0.4kV TS Sibovc Zeka me kod: 14000010022 nga ora 09:00 deri 16:30

Vendet: TS Sibovc Zeka

Arsyeja: Montimi i ndarsit, shkarkuesve, ormanit distributivë dhe kabllove Hyrje/Dalje.

2.

NS 220/10 kV Drenas do të ndërprehet:

Dalja 10kV Drenasi 1 (kodi: 16100001 ) nga ora 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: Te Soliterat,Posta,Te shtëpia e shëndetit,Muratori 2000, Kullla com,Shtëpiza 2(Rukolli).

Arsyeja : Realizimin e lidhjes unazore të projektit Drenasi 1,2,3

3.

NS 220/10 kV Drenas do të ndërprehet:

Dalja 10kV Drenasi 2 (kodi: 16100002 ) nga ora 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: Drenas (një pjesë), Lagjja e Feroniklit, Çikatovë e Vjetër (TS Morinët).

Arsyeja : Realizimin e lidhjes unazore të projektit Drenasi 1,2,3

Mitrovicë

1.

NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10kV Likovci (kodi: 74000001 ) nga ora 08:30 deri në ora 16:30

Vendet: Fshatrat: Arbëri e Epërme, Arbëri e Poshtme, Likovcë, Makërmal, Morinë, Plluzhinë, Pozhullë, Murg, Obri e Ulët, Obri e Epërme, Rrezallë, Shtuticë, Ticë, Tushil dhe një pjesë e Skenderajt.

Arsyeja : Instalimit te TS-se se re si dhe demolimit te Trafokulles se vjeter.

2.

TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10kV Turiqevci (Kodi: 74000006) prej orës 09:00 deri 18:00.

Vendet: Fshatrat: Açarevë, Burojë, Burojë-Lagja: Beqani, Duraku, Haliti, Hoti, Kastrati, Man Hajdini, Shala, Thaqi dhe te Xhamija, Izbicë, Izbicë-Lagja Bajra, Klladernicë (një pjesë), Klinë e Ulët (një pjesë), Kopiliç, Kopiliç-Lagja: Marinëve, Hatalaku, Kadrija, Kuqani, Smaka dhe Veseli,Kopiliç i Epërm, Kopiliç i Poshtëm, Turiçevc, Turiçevc-Lagja: Abazi, Ali Obrija, Halimi, Hoti dhe Lutani, Llaushë, Llaushë-Lagja: Ajet Haziri, Aliqku, Bibaj, Bekteshi, Berisha, Bimbashi, Gashi, Haziraj, Lani, Qerimi, Rrecaj, Gecajve,Shabani, Shatri, Sylani, Tropëve, Zejnullahu dhe Zyrani, Rakincë, Resnik (një pjesë) dhe Vojnik..

Arsyeja: Ngritja e shtylles SHB te tensioni te mesem ,demontimi i percuesit ekzistues ,demontimi i konzollave ekzistuese ,demontimi i transformatoreve te vjeter ,montimi i transformatoreve te ri ,shtrirja e perquesit te ri, montimi i konzollave metalike , montimi i izolatoreve,tokzimi i shtyllave te TM si dhe elementet tjera percjellese.

06.05.2022

Punime nga palët e treta

Gjilan

1.

Nga NS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kllokot ( kodi: 61065004) prej ores 09:30-13:00.

Vendet: Fshatrat: Budrikë e Epërme, Budrikë (një pjesë), Gjylekar, Kllokot (një pjesë), Radivojc dhe Remnik.

Arsyeja: Realizimin e sistemit hyrje/dalje 10 kV, sipas PEE dhe Projektit te aprovuar, si dhe rekomandimeve nga komisioni i pranimeve teknike

Peja

1.

Nga NS 35/10 kV Gurakoc do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gurakoc ( kodi: 50052002) prej ores 10:00-13:00.

Vendet: Fshati Gurakoc.

Arsyeja: Punët qe duhet te kryhen sipas PEE dhe Projektit te aprovuar, si dhe rekomandimeve nga komisioni i pranimeve teknike