Hulumtimi: 86 për qind të të anketuarve nuk kanë dhënë ryshfet të kryer punë në doganë

Sipas nj hulumtimi të bërë nga UNDP me bashkëpunim me Doganat e Kosovës dhe të financuar nga USAID, Doganat e Kosovës kanë arritur sukses gjatë këtij vit në kryerjen e punës me disa përjashtime të vogla.

Lajme

20/12/2016 14:16

Hulumtimi është bërë përmes anketave ku janë anketuar 200 respondentë të cilët kanë qenë klientë të Doganave të Kosovës.

86 për qind të këtyre të anketuarve kanë deklaruar se nuk kanë dhënë ryshfet për kryerjen e punëve në këtë institucion.

Zëvendës përfaqësuesja e UNDP-së, Alessandra Roccasalvo ka thënë se gjatë këtij raporti është arritur të kuptohet se publiku percepton që ka korrupsion në Dogana.

Kurse, ushtruesi i detyrës së drejtorit të Doganave të Kosovës, Fahri Gashi, tha se gjatë vitit 2016 institucioni që ai e drejton ka pranuar një numër të raportimeve për shkelje të ndryshme të procedurave doganore për çka tha se janë ngritur edhe kallëzime penale.

Kurse, zëvendësministri i Ministrisë së Financave, Agim Krasniqi, tha se ky është raporti i parë i besueshëm i cili del direkt nga puna e Doganave.

Ai shtoi se mision i qeverisë dhe ministrisë që ai e përfaqëson është luftimi i korrupsionit dhe dukurive tjera negative, gjithashtu ai tha se të gjitha institucionet e vendit po punojnë në këtë drejtim.