Gabimi gjuhësor

Në këtë pllakë ku është shkruar një mbishkrim institucional në Komunën e Pejës, gjendet një gabim gjuhësor.

Fotolajm

20/05/2014 18:29

Në këtë pllakë ku është shkruar një mbishkrim institucional në Komunën e Pejës, gjendet një gabim gjuhësor.