Gabimi gjuhësor

Në këtë pllakë ku është shkruar një mbishkrim institucional në Komunën e Pejës, gjendet një gabim gjuhësor.