BQK: Qeveria zvogëloi investimet kapitale, rriti pagat dhe mëditjet

Borxhi publik, në gjashtëmujorin e këtij viti, ka arritur në 649.1 milionë euro nga 554.5 milionë euro, sa ishte në tremujorin e dytë të vitit paraprak. Kjo rritje prej 17.1 për qind e borxhit publik, i atribuohet kryesisht rritjes së borxhit të brendshëm, ndërkohë që borxhi i jashtëm ka mbetur pothuajse i pandryshuar. Kjo është bërë publike në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), vlerësimi i ekonomisë për gjashtë mujorin e këtij viti.

Lajme

16/10/2015 11:40

Po ashtu në këtë raport është vlerësuar se bilanci i investimeve të huaja ka arritur në 163.6 milionë euro, që paraqet një rritje të konsiderueshme krahasuar me vlerën prej 39.1 milionë euro në periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Por këto investime sipas vlerësimeve të BQK-së, janë sektorët që më së shumti përfituan nga kjo rritje ishin sektori i patundshmërive, qiradhënies dhe aktiviteteve tjera biznesore, si dhe sektori i shërbimeve financiare.

Sa i përket shpenzimeve qeveritare, sipas BQK-së, pagat e mëditjet dhe subvencionet e transferet shënuan rritje krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ndërsa shpenzimet kapitale dhe mallrat e shërbimet shënuan rënie.

“Investimet kapitale, të cilat deri në qershor të vitit 2015 përfaqësuan rreth 17.6 për qind të gjithsej shpenzimeve, u zvogëluan në 116.0 nga 137.0 milionë euro që paraqet rënie prej 15.3 pë r qind. Shpenzimet qeveritare për mallra dhe shërbime kanë shënuar rënie për 1.1 për qind dhe kanë arritur vlerën prej 90.0 milionë euro. Në anën tjetër, shpenzimet qeveritare për paga dhe mëditje kanë shënuar rritje prej 10.7 për qind dhe kanë arritur vlerën prej 258.0 milionë euro. Subvencionet dhe transferet po ashtu kanë shënuar rritje për 19.5 përqind dhe kanë arritur vlerën prej 196.0 milionë euro”, thuhet në raport, raporton KosovaPress.

Deficiti i llogarisë rrjedhëse dhe kapitale, sipas vlerësimeve të BQK-së, ka shënuar vlerën prej 224.3 milionë euro, krahasuar me vlerën prej 192.5 milionë euro sa ishte në periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Ky përkeqësim kryesisht i atribuohet rritjes së deficitit në llogarinë e mallrave dhe rënies së shënuar në bilancin pozitiv të llogarisë së shërbimeve dhe të ardhurave parësore dhe dytësore. Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2015, deficiti në tregtinë e mallrave u karakterizua me nj ë rritje vjetore prej 1.1 për qind nga periudha e njëjtë e vitit paraprak, përderisa llogaria e shërbimeve, të ardhurave parësore dhe të ardhurave dytësore u karakterizuan me zvogëlim të bilancit pozitiv për 3.4, 20.6 përkatësisht 0.5 për qind.

Po ashtu sipas të dhënave të BQK-së, vlera e gjithsej importeve në Kosovë, arriti në 1.2 miliard euro, që paraqet një rritje vjetore prej 5.1 për qind. Në kuadër të gjithsej importeve, me rritje u karakterizuan kategoria e produkteve ushqimore, importet e metaleve bazë, importet e plastikës dhe gomës dhe importet e mjeteve të transportit. Si rezultat i rritjes më të shpejtë të vlerës së eksporteve në gjashtëmujorin e parë të vitit 2015, shkalla e mbulueshmërisë së importeve me eksporte u rrit në 13.5 për qind, nga 12.4 për qind sa ishte në periudhën e njëjtë të vitit paraprak.