Pikët

Për ta bërë edhe më atraktive platformën tonë të Blogut, ne kemi vendosur një sistem pikësh me anë të të cilit ju mund të fitoni pikë dhe të konkurroni me përdoruesit tjerë.

Pra, si mund të fitoni pikë?

12 pikë – fitoni në momentin që regjistroheni në blogun tonë
12 pikë – fitoni në momentin që postoni një artikull
5 pikë – fitoni në momentin që postoni një koment
3 pikë – fitoni në momentin që kyçeni në blog (çdo 24 orë nga 3 pikë)
1 pikë – fitoni në momentin që shfletoni një postim të një përdoruesi tjetër
1 pikë – fitoni në momentin që postimi që ju keni shtuar vizitohet nga dikush tjetër.

Bashkë me këto pikë, ju përveç rënditjes fitoni edhe nga një rank.
Nëse arrini në rank Ekspert, niveli III, pasi që të vërtetohet se çdo gjë është bërë në mënyrë korrekte, ju do të merrni një letër refernce nga lajmi.net si një autor i respektuar dhe aktiv, të cilën, mes tjerash mund ta përdorni në CV-në tuaj.

Ranku
Niveli i rankut
Pikë për ta arritur
Kontribues
I
0
Kontribues
II
50
Kontribues
III
100
Korrespodent
I
300
Korrespodent
II
500
Korrespodent
III
700
Analist
I
1000
Analist
II
1300
Analist
III
1600
Analist Senior
I
2100
Analist Senior
II
2500
Analist Senior
III
3000
Autor Senior
I
4000
Autor Senior
II
5000
Autor Senior
III
6000
Ekspert
I
8000
Ekspert
II
10000
Ekspert
III
15000