Avokati kosovar: Mbulesa e femrës është rregull i Sheriatit, nuk ka të bëjë me kulturën dhe rendin tonë shoqëror

Avokati Virtyt Ibrahimaga ka dhënë një interpretim juridik mbi Udhëzimin Administrativ për çështjen e bartjes së mbulesës fetare në objektet shkollore. Ibrahimaga, me anë të një postimi në ‘Facebook’, deklaron se shfuqizimi i Udhëzimit Administrativ do të inkurajonte prindërit me bindje fanatike fetare për t’i mbuluar fëmijët e tyre raporton Gazeta Express. ”Neni 1.13 i…

Lajme

12/08/2022 16:24

Avokati Virtyt Ibrahimaga ka dhënë një interpretim juridik mbi Udhëzimin Administrativ për çështjen e bartjes së mbulesës fetare në objektet shkollore.

Ibrahimaga, me anë të një postimi në ‘Facebook’, deklaron se shfuqizimi i Udhëzimit Administrativ do të inkurajonte prindërit me bindje fanatike fetare për t’i mbuluar fëmijët e tyre raporton Gazeta Express.

”Neni 1.13 i Udhëzimit Administrativ NR. 06/2014 është në harmoni me Kushtetutën e Kosovës.Neni 1.13 i Udhëzimit Administrativ nr. 06/2014 është në harmoni me kushtetutën dhe shfuqizimi i tij do të kishte vetëm një konsekuencë dhe atë inkurajimin e prindërve me bindje fanatike fetare për t’i mbuluar fëmijët e tyre. Udhëzimi në fjalë është kod i mirësjelljes për shkollat e fillore dhe të mesme, pra për të mitur”, ka thënë ai.

Tutje, ai ka thënë se mbulesa e femrës nuk është në ligjet e Kosovës, por në rregullat e Sheriatit.

Postimi i plotë:

NENI 4 (1.13) I UA NR. 06/2014 ËSHTË NË HARMONI ME KUSHTETUTËN

Neni 4, paragrafi 1.13 i UA nr. 06/2014 është në harmoni me Kushtetutën dhe shfuqizimi i tijë do të kishte vetëm një konsekuencë dhe atë inkurajimin e prindërve me bindje fanatike fetare për t’i mbuluar fëmijët e tyre.

Udhëzimi në fjalë është kod i mirësjelljes për shkollat fillore dhe të mesme, pra për të mitur. Arsimi i lartë është përjashtuar përmes vendimit të Gjykatës Kushtetuese lidhur me çështjen në fjalë. Ky kod përveç ndalesës për të bartur uniformë fetare ka edhe ndalesa tjera në veshje.

Sistemi jonë i arsimit bazohet në vlerat e një shoqërie laike, demokratike, të lirisë, të promovimit të barazisë gjinore dhe të respektimit të drejtave të njeriut. Qytetaret vet vendosin për të drejtat e tyre, pasi që të mbirrijnë moshën madhore. Deri atëherë shteti e ka për detyrë që fëmijët t’i edukoj në frymën e rendit tonë shoqëror kushtetues; të tolerancës, evitimit të ndasive fetare, barazisë gjinore, lojalitetit ndaj rendit shoqëror demokratik si dhe frymën kulturore kombëtare.

Mbulesa e femrës është rregull i sheriatit dhe nuk ka të bëjë me kulturën tonë dhe me vlerat e rendit tonë shoqëror të përcaktuara me nenin 7 dhe 8 të Kushtetutës.

Nese iniciativa ka synim mbrojtjen e të drejtave të njeriut, atëherë kjo iniciativë ka dështuar qysh në start lidhur me synimin e saj. Kjo iniciativë nuk i promovon të drejtat e njeriut. Nuk mbrohen te drejtat e fëmijëve, nëse prindi lejohet te i’a imponoj fëmijës së tij/saj të mitur mbajtjen e mbulesës/shamisë. Përmes kësaj iniciative mund të mbrohen vetëm të “drejtat” e prindërve për t’i mbuluar vajzat e tyre, të drejtat e grupeve që promovojnë diskriminim e femrave ose të drejtat e organizatave të ndryshme për të promovuar kulturën e vendeve të lindjes në Kosovë.

Fëmijët kur arrijnë moshën madhore mund tl vendosin vet, nëse dëshirojnë të mbulohen. Vlerat tona kulturore, kombëtare si dhe të Kushtetutës kanë epërsi ndaj interesit të individëve ose grupeve për të promovuar kultura dhe vlera të huaja, të cilat nuk janë në harmoni me rendin tonë shoqërorë dhe me kulturën tonë.

Lerëni fëmijët të qetë! Vijimi i shkollimit është detyrim ligjor dhe prindërit janë te obliguar me ligj qe të respektojnë këtë detyrim si dhe rregullat e shkollimit në shtetin tonë. Fëmijët do të dinë vet të vendosin se si do të manifestojnë besimin e tyre, pasi të arrijnë moshën madhore.