Aubrey5637f33 po e ndryshon emrin në lajmi.net showbiz / Aubrey5637f33 is changing it’s name to lajmi.net showbiz

English

25/02/2022 16:11

Attention to our readers!

I njoftojmë të gjithë lexuesit se pas shumë diskutimeve të brendshme në bordin e kompanisë është vendosur që faqja në Facebook Aubrey5637f33 ka filluar procedurat dhe do të ndryshojë emrin nga Aubrey5637f33 në lajmi.net showbiz.

Ky vendim vjen si rezultat i diskutimeve të gjata dhe strategjisë së re të kompanisë me të vetmin qëllim për të qenë sa më pranë lexuesve të saj.

Si gjithmonë garantojmë se do të sjellim vetëm lajme cilësore dhe ato që janë në interesin tuaj.

English:

We inform all readers that after many internal discussions on the board of the company it has been decided that the Facebook page Aubrey5637f33 has started the procedures and will change its name from Aubrey5637f33 to lajmi.net showbiz.

This decision comes as a result of long discussions and the new strategy of the company with the sole purpose of being as close as possible to its readers.

As always we guarantee that we will bring only quality news and those that are in your interest. /Lajmi.net/