A mund ta gjeni rezultatin e saktë? 90% e njerëzve gabojnë

Ushtrimet matematikore janë një mënyrë e shkëlqyer për të testuar logjikën tuaj. Ato do t’ju ndihmojnë të kuptoni më mirë aftësitë tuaja në këtë fushë dhe sa kohë ju nevojitet për ta zgjidhur.

Fun

02/02/2022 20:01

Më poshtë është një detyrë matematikore të cilën shumica e njerëzve nuk po arrijnë ta zgjidhin.

Nëse arrini ta zgjidhni ju atëherë do të thotë se jeni një person shumë inteligjent.

Nëse nuk keni arritur ta zgjidhni akoma, atëherë kjo është përgjigjia.

2 ÷ 0,5 = 4 , atëherë na mbetet 8 – 4 + 1 = 5.