5 arsyet përse femrat nuk e mbajnë alkoolin dhe dehen më shpejt se meshkujt

Këto janë arsyet që shpjegojnë pse femrat i zë alkooli më shpejt se meshkujt:

Fun

28/06/2018 17:26

1.Studimet tregojnë se femrat kanë më pak ujë në trupat e tyre. Kjo rezulton në përqendrimin më të lartë të gjakut te femrat sesa te meshkujt për një sasi të caktuar alkooli.

2.Femrat kanë tendencë të kenë mëlçi më të vogël se meshkujt, dhe kjo e bën femrën më të prekshme ndaj dëmtimit të mëlçisë nga alkooli në krahasim me meshkujt.
3.Femrat e absorbojnë alkoolin më shpejt se meshkujt dhe gjithashtu priren për ta “shpërbërë” atë më shpejt, që do të thotë se nënprodukte të dëmshme të alkoolit janë krijuar në trup më shpejt.
4.Femrat zakonisht kanë më shumë yndyrë në trup sesa meshkujt dhe alkooli nuk është i absorbuar në indin yndyror. Kjo rezulton në përqendrimin më të lartë të alkoolit në gjak te femrat sesa te meshkujt për një sasi të caktuar alkooli.
5.Gjithashtu, femrat që marrin pilula kontraceptive oral-e mund ta “shpërbëjnë” alkoolin më ngadalë sesa gratë që nuk e përdorin pilulën.
Pavarësisht këtyre diferencave, në nivele të ulëta të konsumimit të alkoolit ekziston një diferencë e vogël ndërmjet meshkujve dhe femrave në lidhje me pasojat e varësisë ndaj alkoolit.

Megjithatë, në nivele më të larta të konsumit të alkoolit rreziku i varësisë ndaj sëmundjes së alkoolit rritet më shpejt për femrat. Gjithashtu, nëse meshkujt dhe femrat pinë të njëjtën sasi në një rast të vetëm, femrat tentojnë të arrijnë një nivel të lartë të alkoolit në gjak, por meshkujt kanë më shumë të ngjarë të dëmtohen sepse, në përgjithësi, ata kanë më shumë mundësi të përfshihen në sjelljet e marrjes përsipër të rrezikut.