​VV: Komuna e Fushë Kosovës vjedh qytetarët

Lëvizja Vetëvendosje e ka akuzuar sot Komunën e Fushë Kosovës se u ka plaçkitur qytetarëve nga 150 euro si taksë për regjistrimin e patundshmërive.

Lajme

19/08/2015 19:35

Qendra e VV-së në Fushë Kosovë, përmes një komunikate, ka bërë të ditur se ka filluar aktivitetin për njoftimin e qytetarëve në lidhje me këtë vjedhje.

“Pagesa ka qenë paushalle për periudhën deri në dhjetor 2014, për secilën pronësi, duke cenuar interesin e qytetarëve në aspektin e shumës së parave të cilën është dashur të inkasohet në rastin e regjistrimit.

Komuna e Fushë Kosovës ka inkasuar taksat për regjistrimin e pronësisë bazuar në Rregulloren për Tarifa, Ngarkesa dhe Gjoba komunale, të vitit 2013. Në këtë rregullore, Neni 9 i referohet Udhëzimit Administrativ 05/2012 të Ministrisë së Mjedisit. Mirëpo në këtë rregullore nuk ka një tarifë paushalle në lartësi prej 150 € për regjistrimin e pronësisë, madje ky udhëzim administrativ nuk përmban tarifa për regjistrimin e pronësisë. Ky udhëzim përmban tarifat për ndarje të parcelave dhe matjet e kufijve dhe sipërfaqeve të sendeve të paluajtshme (ndërtesave, banesave, lokaleve afariste, tokave bujqësore etj.).

Për regjistrimin e këtyre pronave është dashur të aplikohen taksa sipas Udhëzimit Administrativ 08/2014. Ekzekutivi i Komunës së Fushë Kosovës nuk është kujdesur që të përcjellë trendet e ndryshimit të lartësive të taksave, kështu që për këtë neglizhencë është dëmtuar qytetari.

Lëvizja VETËVENDOSJE! i njofton qytetarët se kanë të gjitha të drejtat të kërkojnë kompensimin e të hollave që janë mbledhur nga inkasimi i kësaj takse dhe qoftë individualisht apo kolektivisht ta padisin Komunën për pasurim pa bazë – që përndryshe njihet edhe si burim i detyrimeve në kuptimin e së drejtës së detyrimeve siç është paraparë edhe me Ligjin për Marrëdhëniet e Detyrimeve”, thuhet në komunikatë.

VV e Fushë Kosovës bën të ditur se “sot qytetarët njoftimin për këtë skandal kanë mundur ta gjejnë në kutitë e tyre postare e në pragun e derës, të shpërndara nga aktivistët në pjesën më të madhe të qytetit”.