gjykatat – Lajmi.net

Amerikanët e britanikët kontestojnë kryetarët e Gjykatave

Ambasada Amerikane dhe Britanike thonë se përzgjedhja e kryetarëve të gjykatave mund të jetë në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës. Ato kanë kërkuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK) që urgjentisht të qartësojë këtë çështje dhe të konsiderojnë veprimet që duhet të ndërmarrin për të evituar dëmet e mëtejshme të imazhit të gjyqësisë në Kosovë....

20 March, 2017Lexo më shumë

Rreth 400 mijë lëndë të grumbulluara, bllokojnë punën e Gjyqësorit

Numri i madh i lëndëve të pazgjidhura në gjykatat e Kosovës, vazhdon të jetë një problem, të cilin sistemi i drejtësisë nuk po mund ta tejkalojë për vite të tëra....

25 December, 2016Lexo më shumë

Çështjet ekonomike, sfidë për gjyqtarë dhe prokurorë

Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspertë për çështje ekonomike në Prishtinë, vlerësojnë se gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët merren me konteste ekonomike, kanë nevojë për avancim të njohurive profesionale. ...

28 February, 2016Lexo më shumë