Ja si arrihen “pëlqimet” në Facebook

11911823_943642199007947_1185744584_n

Në Facebook bëhet keqpërdorimi i emrave publike , Ato perdoren për të fituar “Pelqime” në një faqe facebook-u !

Rasti Konkret është si në shembullin e mëposhtem ku shihet se ësht perdorur emri “Tara Krasniqi ” ( Vajza e Teuta Krasniqi-t/Aktores) për të përfituar “pëlqime” , Në foto shihet se si është ndëruar emri nga Tara Krasniqi në KF Llapi !

Fjalë kyçe:

SQARIM!

Shkrimet në blogun e lajmi.net janë shkrime të përdoruesve të ndryshëm, të mundësuara nga lajmi.net. Shkrimet që i lexoni në blog nuk paraqesin qëndrimin e redaksisë së lajmi.net. Nëse një shkrim mendoni se ka përmbajtje që është e papërshtatshme në çfarëdoformë, klikoni butonin raporto apo na shkruani në info@lajmi.net.

Raporto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *